ឧបករណ៍សាកល្បង

  • Test Kit For Construction Machinery Excavator

    ឧបករណ៍តេស្តសម្រាប់គ្រឿងចក្រសាងសង់

    •ម៉ាកថ្មី ១០០% និងមានគុណភាពខ្ពស់

    •ឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើតេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រនៃគ្រឿងចក្រសំណង់។

    •ឧបករណ៍តេស្តសម្ពាធធារាសាស្ត្រអេស្កាវ៉ាទ័រមានឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំណុចតេស្តរង្វាស់សម្ពាធបំពង់តេស្តចម្រុះនិងពេញលេញ។